LOGOUT / OK1ZXS

Virtual Data Optimizer

Virtual Data Optimizer neboli VDO je kernelový modul, který umožňuje lepší využití blokových zařízení v Linuxu.

Používá k ve třech po sobě jdoucích krocích tři principy:

 • Eliminace zero-bloků – na počátku z dalšího zpracování vyřazeny bloky nul, ty jsou uloženy jen jako metadata a nic na zařízení nezabírají.
 • Deduplikace – data bez nulových bloků jsou následně deduplikována, tj. zjišťuje se, zda už někde na disku stejná data nejsou. Pokud ano, záznam o dalším jejich výskytu se opět vloží jen do metadat a další místo není obsazeno.
 • Komprese – to, co prošlo až do poslední fáze, je opravdu zapotřebí někam na disk zapsat a než se tak stane, je to ještě komptimováno pomocí LZ4.

Vypadá to skvěle, jsou tu ale i jistá úskalí, vše se totiž děje na úrovni blokového zařízení, tedy ještě pod filesystémem. Jelikož se mi podařilo během školení dostat o chlup dál, než vyučující zamýšlel – zvládl jsem VDO vytvořit, zaplnit, rozbít, rozšířit a opravit (cílem přitom bylo zůstat pouze u prvního bodu) – můžu tato úskalí případná ukázat.

Tvorba VDO zařízení

Začněme ale na začátku, na rozbíjení přijde čas později. Vytvoříme si loopback device, na kterém budeme simulovat disk.

# dd if=/dev/zero of=./fakedisk1.img bs=131072 count=65536
# losetup -fP ./fakedisk.img
# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0  7:0  0   8G 0 loop 

Nad loopbackem vytvoříme VDO zařízení, kernelu se to nebude líbit, nerad dělá virtuální věci nad virtuálními věcmi, takže ho přinutíme parametrem --force, ten v reálu není třeba.

# vdo create --name=vdo1 --device=/dev/loop0 --vdoLogicalSize=12G --force
Creating VDO vdo1
Starting VDO vdo1
Starting compression on VDO vdo1
VDO instance 0 volume is ready at /dev/mapper/vdo1

Nad osmigigabajtovým diskem loop0 tedy vytváříme dvanáctigigový virtuální disk vdo1, přičemž to druhé číslo jsme si zcela objektivně vycucali z prstu a doufáme, že to bude v pohodě. Tady je právě to největší úskalí VDO – systém vidí při použití /dev/mapper/vdo1 disk o kapacitě 12 GB, že je založen na fyzickém zařízení o velikosti 8 GB ho vůbec nezajímá, neví o tom. Pokud ukládáte data, která jsou málo duplicitní či špatně komprimovatelná, ke 12 GB se ani nepřiblížíte a nikdo vás neupozorní, že místo došlo. Jen v dmesg se objeví I/O errory a začnou se dít zlé, ošklivé a nepěkné věci.

Teď ale máme krásný, nový disk o jehož kvalitách se můžeme přesvědčit příkazem vdostats:

# vdostats --human-readable
Device          Size   Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1     8.0G   4.0G   4.0G 50%      N/A

Toto je jediné místo, kde uvidíte, jak je zaplněno fyzické zařízení. Také zde vidíte, že hned po vytvoření je obsazeno 4 GB místa – to jsou metadata pro fungování VDO, nemá tedy smysl dávat ho na malé disky, chce to alespoň tak velký disk, aby úspora vzniklá kompresí vyrovnala tyto čtyři gigabajty.

Když na novém zařízení vytvoříme filesystém, připojíme ho a koukneme se na jeho parametry, uvidíme jiná čísla:

# mkfs.ext4 /dev/mapper/vdo1
# mount /dev/mapper/vdo1 /mnt/looptest/
# cd /mnt/looptest
# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  12G  41M  12G  1% /mnt/looptest

Používání VDO

A teď nějaké to testování provozu VDO úložiště:

# dd if=/dev/zero of=nuly.bin bs=131072 count=8192
# dd if=/dev/urandom of=bordel1.bin bs=131072 count=4096
# cp bordel1.bin bordel2.bin
# cp bordel1.bin bordel3.bin

Vytvořili jsme čtyři soubory: gigabajtový soubor plný nul, půlgigabajtový soubor plný pseudonáhodných dat a dvě jeho kopie. Jak vypadá obsazení disku?

# ls -lh
total 2.6G
-rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel1.bin
-rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel2.bin
-rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel3.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1.0G Nov 19 11:14 nuly.bin

# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  12G 2.6G 8.6G 23% /mnt/looptest
 
# vdostats --human-readable
Device          Size   Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1     8.0G   4.5G   3.5G 56%      80%

Vše je asi dle očekávání pozorného čtenáře v souladu s třemi principy, které jsem popsal v úvodu: filesystém eviduje přes dva a půl gigabajtu dat, VDO ale gigabajt nul uložilo jen jako informaci o tom, že takový soubor existuje, skutečné místo zabírá pouze první půlgigový soubor s bordelem a jeho dvě kopie existují opět pouze v metadatech. Je dobré zmínit, že zařízení založené na VDO se standardně chová jako SSD i když jde fyzicky o plotnový disk. Tedy při mazání nedochází k uvolňování místa, je zapotřebí pravidelně používat fstrim nebo – pokud používáte filesystém, který to umí sám rovnou – připojovat s parametrem discard.

Řešení problémů s VDO

A teď k těm úskalím. Ideální situace pro VDO je, že máte velké pole, které není ani náhodou plné a vy si ho pomocí VDO ještě zvětšíte. Z deseti terabajtů hardwarových máte dvanáct-třináct terabajtů virtuálních a je to v pohodě, protože na nich leží sotva pět terabajtů dat a uživatelé vám přisypou maximálně několik giga dat nových za den. Slunce svítí, kytičky kvetou, ptáčci zpívají, lepší to už ani být nemůže. Může to být už jen horší, pokazit se mohou (mj.) tyto dvě věci:

 • Může dojít místo na virtuálním disku
 • Může dojít místo na fyzickém disku

Co s tím ?

Došlo místo na virtuálním disku

Jinými slovy, komprimovalo a deduplikovalo se více, než jste čekali, df -h hlásí plno, ale pomocí vdostats vidíte, že ještě plno není a vaše fyzické úložiště není optimálně využito. Tohle je ta jednodušší situace:

# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  12G 2.6G 8.6G 23% /mnt/looptest
# cd /
# umount /mnt/looptest
# vdo growLogical --name=vdo1 --vdoLogicalSize=13G
# e2fsck -f /dev/mapper/vdo1
# resize2fs /dev/mapper/vdo1
# mount /dev/mapper/vdo1 /mnt/looptest
# cd /mnt/looptest
# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  13G 2.6G 9.5G 22% /mnt/looptest

I když na mém VDO simulovaném nad loopback device místo bylo, zvětšil jsem jeho virtuální kapacitu o jeden gigabajt. Pokud by snad na disk byla i nadále ukládána dobře komprimovatelná data, dá se to opakovat dál a dál.

Došlo místo na fyzickém disku

V tomto okamžiku slunce zašlo za mrak, kytičky spálil mráz a ptáčci chcípli. Když se pokusíte uložit něco na zařízení, jehož filesystém hlásí spoustu volného místa, ale fyzický disk vespod už žádné nemá, nastane peklo. Poslední operace zápisu selže, data se neuloží, vy se to ale na první pohled nedozvíte. Vše totiž z pohledu uživatele proběhne korektně, chyby se objeví pouze v dmesg jako I/O error, disk se následně přepne do read-only režimu a končíte:

# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  13G 5.6G 6.5G 47% /mnt/looptest

# vdostats --human-readable
Device          Size   Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1     8.0G   7.4G   0.6G 93%      37%
 
# dd if=/dev/urandom of=grand-finale.bin bs=131072 count=8192
8192+0 records in
8192+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 5.31326 s, 202 MB/s
 
# df -h .
Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vdo1  13G 6.6G 5.5G 55% /mnt/looptest
 
# vdostats --human-readable
Device          Size   Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1     8.0G   8.0G   0.0G 100%      34%
 
# dmesg | tail
[93859.978067]	EXT4-fs warning (device dm-0): ext4_end_bio:302: 
 		I/O error -28 writing to inode 19 (offset 520093696
 		size 8364032 starting block 1750055)
[93859.978071]	Buffer I/O error on device dm-0, logical block 1750055
[93864.336428]	JBD2: Detected IO errors while flushing file data on dm-0-8
[93864.339959]	Aborting journal on device dm-0-8.
[93864.340463]	Buffer I/O error on dev dm-0, logical block 1606659,
 		lost sync page write
[93864.340476]	JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock
 		for dm-0-8.
 
#mount | grep vdo1
/dev/mapper/vdo1 on /mnt/looptest type ext4 (ro,relatime,data=ordered)

Pěkné a jak to teď opravit?

V reálném světě bychom přihodili další disk do RAID pole, na kterém máme data fyzicky uložená, počkali až se rebuildne a pak přes něj roztáhli VDO. V naší malé simulaci pomocí loopback device se to dá vyzkoušet taky. Nejdříve si zvětšíme „fyzické úložiště“:

# umount /mnt/looptest
# vdo stop --name=vdo1
# losetup -D
# dd if=/dev/zero of=fakedisk2.img bs=131072 count=16384
# cat fakedisk2.img >> fakedisk1.img
# losetup -fP ./fakedisk1.img
# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0      7:0  0  10G 0 loop 

Disk je tedy větší, teď je třeba modifikovat VDO a následně ho rebuildnout:

# vdo start --name=vdo1
# vdo growPhysical --name=vdo1
# vdostats --human-readable
Device          Size   Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1     10.0G   8.0G   2.0G 80%      34%

A je to, VDO je zase použitelné. Filesystém uvnitř žádnou změnu ani nezaznamenal, od počátku viděl kapacitu jinou, takže nemá problém. Jelikož ale poslední operace nedoběhla správně, je samozřejmě před připojením lepší udělat fsck.ext4. Vzhledem k žurnálovacímu filesystému byste neměli přijít o nic víc, než právě o poslední neúspěšný zápis.

Závěrem

VDO se mi líbí. Jde o původně proprietární technologii, kterou RedHat pořídil a otevřel světu. Udělal to relativně nedávno, takže jde zatím o doménu hlavně RHEL, CentOS a Fedory. Z distribucí, které mě zajímají - tj. Slackware, Void, Devuan a Gentoo - jsem nějaké zmínky našel jen u poslední jmenované. Z mainstream distribucí lze dohledat zmínky o kompilaci pod Debianem, jinak nic. Jakmile se ale tam možnost objeví, převedu své malé domácího RAID pole na VDO zcela určitě. Jsem zvědav, kolik místa ušetřím.

Komentáře: 3

[1] Tomáš M. (24.03.2020, 08:01)
A jaký je reálný přínos tohoto? Je přístup na disk rychlejší nebo o co jde? Ptám se s ohledem na více než dostatečné kapacity jakéhokoliv disku dnes vyráběného.
[2] Logout (24.03.2020, 11:02)
S rychlostí to nesouvisí, naopak kvůli on-the-fly kompresi tam asi bude nějaký pokles rychlosti. Přináší to ale navýšení kapacity, které může být dle typu dat i významné. Je to původně serverová technologie z cloud center, kde se operuje minimálně ve stovkách TB, kde se i 10 % úspora projeví - náklady na hardware, na jeho provoz, jeho chlazení, náklady na lidi, kteří musí umírající disky průběžně vyměňovat...

A osobně si myslím, že není nic jako dostatečná kapacita - když si já v domácím počítači hodím tři 2TB disky do RAID5 a budu mít díky VDO ve výsledku místo 4TB bezpečného úložiště 4.5TB, tak to také přínos je, mám kam dát půl terabajtu dat. Nemusím tak třeba kvůli pár stovkám GB kupovat tři nové disky s vyšší kapacitou.
[3] Jirka Jenštejn (17.09.2020, 10:03)
Ahoj Martine,
v podstatě to samé dělají hardwarově Centery, co máme v práci, a je to přesně, jak popisuješ - úspora hw, nákladů atd.
Zajímá mě, jak máš to domácí raid pole - na jaké to máš distribuci? Já jsem linux-začátečník, ale viděl jsem, že existuje i speciální distribuce, která z běžného PC udělá domácí NAS. Tak jsem o něčem takovém uvažoval.

Přidat komentář

Prosím dávejte vložené odkazy do hranatých závorek, např. [http://i-logout.cz]. Děkuji.

Jméno
E-mail
Váš komentář
Opište číslice z řetězce napravo *3*2*3*2*9*